11 Caracteristici Identificabile prin care putem afla Ce este într-adevăr Semnul Fiarei?

11 Caracteristici Identificabile prin care putem afla Ce este într-adevăr Semnul Fiarei?
Dar studiind semnul fiarei, trebuie să tratăm câteva aspecte foarte sensibile, spunându-le pe nume şi specificându-le. Nu este un lucru popular azi, dar trebuie să fim fermi, deoarece Dumnezeu Îşi iubeşte poporul şi doreşte ca el să ştie adevărul. Acest mesaj nu este al nostru, ci al lui Isus. Şi având în faţă moartea veşnică pentru cei care acceptă semnul, ar fi o crimă să nu-L ajutăm să transmită acest mesaj. Această lecţie ar trebui probabil prefaţată cu un avertisment de genul: „Diavolul nu vrea ca tu să citești și să termini acest ghid de studiu.” Aşa că te rog citeşte Apocalipsa 13:1-8, 14:9-12, şi 16-18 şi roagă-te pentru ca Duhul Sfânt să-ţi acorde o inimă sinceră şi înţelegătoare înainte ca să porneşti în acest studiu.

O recapitulare urgentă

Am învăţat că un conflict enorm se află în derulare între Dumnezeu şi diavol. De-a lungul secolelor, acest conflict s-a accentuat de când Lucifer, cel mai puternic înger din paradis, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Cu îngerii care l-au urmat a încercat să-L învingă pe Dumnezeu şi să preia controlul universului. Dumnezeu şi îngerii credincioşi nu au avut de ales decât să-l dea afară pe Lucifer şi pe îngerii lui din paradis. Lucifer, care a devenit cunoscut ca diavolul sau Satana, a fost furios. Hotărârea lui de a-L distruge pe Dumnezeu şi de a controla universul s-a mărit cu trecerea fiecărui an. Uluitor dar el a câştigat sprijinul marii majorităţi a oamenilor de pe pământ în răzvrătirea sa. Domnul de asemenea caută loialitatea şi sprijinul oamenilor, dar îi lasă pe toţi să aleagă. Curând orice persoană de pe pământ va fi de partea lui Satana sau a lui Dumnezeu.
Lupta finală dintre Satana şi Dumnezeu se află în faţa noastră, şi este descrisă în cartea Apocalipsei. Această carte scoate în evidenţă faptul că Dumnezeu are o emblemă, sau un semn, care va identifica poporul Lui. Satana de asemenea are o emblemă, sau un semn, care îi va identifica pe cei care îl sprijină. Ca de obicei, Satana va lucra printr-o putere pământească (simbolizată în Apocalipsa printr-o fiară) ca să-şi impună semnul. Acest ghid de studiu va descoperi semnul fiarei, pe care îl va primi fiecare persoană ce se va pierde la timpul sfârşitului. Dacă nu ştii care este „semnul” lui, cum ai putea evita să-l primeşti?

1. Pentru a şti ce este „semnul”, trebuie mai întâi să identificăm fiara. Cum descrie Biblia fiara?

Apocalipsa 13:1-8, 16-18 ne oferă 11 caracteristici identificabile. Sunt enumerate mai jos:

A. Se ridică din mare (versetul 1).

B. Compusă din cele patru fiare din Daniel capitolul 7 (versetul 2).

C. Balaurul îi dă putere şi autoritate (versetul 2).

D. Primeşte o rană mortală (versetul 3).

E. Rana mortală se vindecă (versetul 3).

F. Putere politică solidă (versetele 3, 7).

G. Putere religioasă solidă (versetele 3, 8).

H.Vinovată de blasfemie (versetele 1, 5, 6).

I. Se luptă şi îi înfrânge pe sfinţi (versetul 7).

J. Conduce timp de 42 de luni (versetul 5).

K. Are un număr misterios 666 (versetul 18).

Vă sună unele dintre aceste puncte familiar? Desigur! Am descoperit multe dintre ele mai devreme atunci când am studiat despre Antihrist în Daniel capitolul 7.„Fiara” din Apocalipsa 13 este pur şi simplu alt nume pentru „Antihrist,” despre care am aflat în Daniel 7 că este papalitatea.

Profeţiile din Daniel şi Apocalipsa vorbesc adesea despre acelaşi lucru ca şi profeţiile anterioare, dar de fiecare dată se adaugă noi caracteristici pentru a face profeţiile cât mai clare. Aşadar, aşteaptă-te să înveţi câteva lucruri noi despre Antihrist din acest Ghid al Studiului. Acum, hai să tratăm, unul câte unul, cele 11 puncte care ne descriu fiara.

A. Se va ridica din mare (Apocalipsa 13:1)

Marea (sau apa) în profeţie se referă la oameni, sau la o zonă populată

(Apocalipsa 17:15). Deci fiara sau Antihristul, se va ridica din mijlocul naţiunilor existente ale lumii cunoscute pe atunci. Papalitatea, aşa cum ştim cu toţii, va apărea în Europa de vest, aşa că acest lucru se potriveşte în acest aspect.

[ecko_alert color=”gray”] O explicaţie În armonie cu porunca Lui Dumnezeu de a respecta toţi oamenii (1 Petru 2:17), facem o pauză aici pentru a recunoaşte papalitatea pentru multele ei fapte bune si activităţi. Spitalele ei, orfelinatele, grija pentru săraci, casele pentru mamele singure şi grija pentru bătrâni, sunt universal apreciate. Ea poate fi sincer laudată pentru multe lucruri. Dar, ca toate celelalte organizaţii, a făcut şi greşeli. Dumnezeu ne descoperă unele dintre greşeli în Apocalipsa. Domnul, care binecuvântează şi consolează, trebuie câteodată să pedepsească şi să corecteze. Vă rog rugaţi Duhul Sfânt al Lui să vă vorbească în timp ce studiaţi acest subiect crucial.[/ecko_alert]

B. Va fi un amalgam al celor patru fiare din Daniel capitolul 7 (Apocalipsa 13:2).

Studiază comparaţia de mai jos pentru a vedea cum se potriveşte totul:

Apocalipsa capitolul 13
Babilon Fiara cu chip de leu(vs. 4) „Gura unui leu” (vs. 2)
Medo-Persia Fiara cu chip de urs(vs.5) „Picioarele unui urs” (vs.2)
Grecia Fiara cu chip de leopard (vs. 6) „Asemănător unui leopard” (vs. 2)
Roma Fiara cu zece coarne (vs. 7) „Având…zece coarne” (vs. 1)

Cele patru fiare din Daniel 7 sunt descrise ca făcând parte din Antihrist, sau din fiară, pentru că papalitatea a incorporat credinţe păgâne şi practici din toate cele patru împărăţii. Le-a îmbrăcat în veşminte spirituale şi le-a împrăştiat în lume ca învăţătură creştină. Iată una dintre multele declaraţii de bază din istorie: „Într-o anume măsură, ea (papalitatea) a copiat organizaţia sa de la imperiul roman, a păstrat şi a fructificat intuiţia filosofică a lui Socrate, Plato şi Aristotel, a împrumutat atât de la barbari cât şi de la imperiul roman bizantin, dar întotdeauna a rămas ea însăşi, rezumând bine toate urmele trasate din surse externe.” 1 Acest punct i se potriveşte cu desăvârşire papalităţii.

C. Fiara trebuie să îşi primească puterea, tronul (capitala), şi autoritatea de la balaur (Apocalipsa 13:2).

Pentru a identifica balaurul, să mergem la Apocalipsa capitolul 12, unde biserica lui Dumnezeu din timpul din urmă este ilustrată ca o femeie curată. În profeţie, femeia curată reprezintă poporul adevărat al lui Dumnezeu sau biserica (Ieremia 6:2 Isaia 51:16). (În ghidul de studiu 23, vom prezenta un studiu detaliat al bisericii din timpul din urmă a lui Dumnezeu din Apocalipsa capitolul 12. Ghidul de studiu numărul 22 explică Apocalipsa capitolele 17 şi 18, unde bisericile decăzute sunt simbolizate printr-o mamă decazută şi fiicele ei decăzute.) Femeia curată este descrisă ca fiind însărcinată şi pe punctul de a naşte. Balaurul stă ghemuit aproape, sperând să-i „mănânce” bebeluşul la naştere. În orice caz, când copilul se naşte, El Se fereşte de balaur, Îşi îndeplineşte misiunea, şi pe urmă Se ridică la cer. Evident, bebeluşul este Isus, pe care Irod a încercat să-L distrugă, omorând toţi bebeluşii din Betleem (Matei 2:16). Aşa că balaurul reprezintă Roma pagână, al cărei rege era Irod. Puterea din spatele complotului lui Irod era, bine înţeles, diavolul (Apocalipsa 12:7-9). Satana acţionează prin diferite guverne pentru a-şi îndeplini lucrarea lui urâtăîn acest caz, Roma păgână.

Vom menţiona doar două referiri din istorie care să ne ajute, deşi sunt multe: (1) „Biserica romană…s-a aşezat singură în locul imperiului roman mondial a cărui continuare actuală şi este. …Papa…este succesorul lui Cezar.”

2 (2) „Măreaţa biserică catolică a fost puţin mai mult decât imperiul roman botezat. Roma a fost atât transformată cât şi convertită. Chiar capitala vechiului imperiu a devenit capitala imperiului creştin. Serviciul lui Pontifex Maximus a continuat cu cel al Papei.”

3Aşa că şi în acest aspect lucrurile se potrivesc în dreptul papalităţii. Şi-a primit capitala şi puterea de la Roma păgână.

D. Va primi o rană de moarte (Apocalipsa 13:3).

Rana de moarte a fost cauzată atunci când generalul lui Napoleon, Alexandre Berthier a intrat în Roma şi l-a luat pe Papa Pius al VI-lea captiv în februarie 1798. Napoleon a decretat ca la moartea papei, papalitatea să înceteze. Papa a murit în Franţa în august 1799. „Jumătate din Europa a crezut…că fără Papa, papalitatea va muri.”

4 Deci şi acest punct îi corespunde papalităţii.

E. Rana de moarte urma să se vindece şi întreaga lume urma să-şi aducă omagiile fiarei (Apocalipsa 13:3).

De când s-a vindecat, puterea papalităţii a crescut şi s-a mărit până ce a ajuns ca astăzi să fie una dintre cele mai puternice organizaţii politico-religioase si centre de influenţă din lume. Malachi Martin, membru desăvârşit al Vaticanului şi un expert în spionaj, dezvăluie următoarele lucruri în cea mai bine vândută carte a sa.

The Keys of This Blood (Cheile acestui sânge)
5 (numerele paginilor în paranteze):

[ecko_alert color=”gray”] DESPRE PAPA: Este la fel de hotărât să fie conducătorul lumii, precum a fost Constantin în vremea sa (49). Este protejat de patru guverne (120). Este cea mai cunoscută persoană a secolului XX (123). Este prieten personal cu liderii a 91 de ţări (490). Populaţia lumii este în viziunea sa pregătită pentru un puternic guvern moral cu control al lumii întregi (160). Şaisprezece mii de jurnalişti au acoperit vizita sa în America (490).[/ecko_alert]

[ecko_alert color=”gray”]DESPRE PAPALITATE: Ambasadorul Americii spune că Vaticanul este făra îndoială ca un „post de ascultare” (120). Vaticanul ştie de sâmbătă ce se va întâmpla luni oriunde în lume (439). Structura papală este deja pregătită pentru dominaţia întregii lumi. (143).[/ecko_alert]

[ecko_alert color=”gray”]Evident, rana este vindecată şi ochii naţiunilor sunt asupra Vaticanului, astfel că şi acest punct i se potriveşte în dreptul papalităţii.[/ecko_alert]

G. Va deveni o foarte puternică organizaţie religioasă (Apocalipsa 13:3, 8).F. Va deveni o puternică putere politică. (Apocalipsa 12:3, 7).

Vezi punctul E de mai sus.

H. Va fi vinovată de blasfemie (Apocalipsa 13:5, 6).

Papalitatea este vinovată de blasfemie pentru că preoţii ei pretind că iartă păcatele, iar Papa pretinde a fi Hristos.

I. Se vor lupta cu sfinţii şi îi vor persecuta (Apocalipsa 13:7).

Papa chiar a persecutat şi a distrus milioane de sfinţi în timpul evului mediu.

J. Va domni timp de 42 de luni (Apocalipsa 13:5).

Papalitatea a domnit timp de 42 de luni profetice, care echivalează cu 1260 anide la 538-1798 d. H.

Punctele de la H la J de asemenea i se potrivesc foarte clar papalităţii.

Le-am dezbătut doar pe scurt aici pentru că sunt dezvoltate mai larg în Ghidul de Studiu numărul 15, întrebarea 8, punctele E, G, şi H.

K. Urma să aibă misteriosul număr 666 (Apocalipsa 13:18).

Acest verset spune, „Este un număr de om,” şi Apocalipsa 15:2 spune că este „numărului numelui ei.” Ce persoană o ai în minte atunci când te gândeşti la papalitate? Firesc cu toţii ne gândim la Papa. Care este numele său oficial? Iată un citat catolic: „Titlul papei Romei este „Vicarius Filii Dei” (Română: „Preot al Fiului lui Dumnezeu”).6

Malachi Martin, în The Keys of This Blood (Cheile Acestui Sânge), foloseşte acelaşi titlu pentru papă în paginile 114, 122. O notă de subsol pentru Apocalipsa 13:18 în nişte versiuni [Catolice] Douay ale Bibliei declară, „Numărul literelor numelui său trebuie să formeze acest număr.” Observaţi schema din dreapta, care ne arată ce se întâmplă atunci când adunăm valoarea numerelor romane a literelor din nume.

Din nou, papalitatea se identifică şi în acest punct. Fiara cu „semnul” este papalitatea. Nici o altă putere din istorie nu se poate potrivi acestor puncte descrise de Dumnezeu. Acum că am identificat fiara, îi putem afla semnul, sau simbolul autorităţii sale. Dar mai întâi, să ne uităm la semnul autorităţii lui Dumnezeu.

1Andre Retif, The Catholic Spirit (Spiritul Catolic), trans. de Dom Aldhelm Dean, Vol. 88 dinEnciclopedia Catolicismului Secolului XX (New York, Hawthorne Books, 1959),p. 85.

2Adolf Harnack, What is Christianity? (Ce este Creştinismul?) trans. de Thomas Bailey Saunders (New York: Putnam, ediţia a 2-a, rev., 1901), p. 270.

3Alexander Clarence Flick, The Rise of Mediaeval Church (Creşterea Bisericii Medievale) (retipărit: New York, Burt Franklin, 1959), pp. 148, 149.

4Joseph Rickaby, „Papalitatea modernă,” Cursuri de Istorie a Religiei, Cursul 24, (London: Catholic Truth Society, 1910), p. 1.

5(New York, Simon & Schuster, 1990)

6„Răspunsuri la întrebările cititorilor” Our Sunday Visitor, Nov. 15, 1914.

2. Care este semnul sau simbolul autorităţii lui Dumnezeu?

Le-am dat şi Sabatele mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentruca să ştie că Eu sînt Domnul, care-i sfinţesc .” Ezechiel 20:12. „Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic; căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul. Exodul 31:17

Dumnezeu declară în textele de mai sus că El ne-a dat Sabatul Său ca un semn glorios al puterii Sale de a crea şi de a ne sfinţii (converti şi salva). În Biblie cuvintele sigiliu, semn, simbol şi indiciu sunt folosite cu posibilitatea de a se schimba între ele.7

Semnul lui Dumnezeu, Sabatul, reprezintă puterea Sa sfântă de a conduce în calitate de Salvator şi Creator. Apocalipsa 7:1-3 spune că va fi scris pe frunţile (minţileEvrei 10:16) copiilor Săi. Va însemna că ei sunt ai Lui şi că au caracterul Său. Evrei 4:4-10 confirmă aceasta, spunând că atunci când intrăm în odihna Lui (primim mântuirea) ar trebui să sfinţim Sabatul zilei a şaptea ca un simbol, sau semn al mântuirii. Adevărata păstrare a Sabatului înseamnă că o persoană şi-a predat viaţa Domnului Isus Hristos şi este dispusă să-L urmeze oriunde o va conduce El.

Întrucât simbolul sau semnul autorităţii şi puterii lui Dumnezeu este ziua Sa sfântă de Sabat, se pare că simbolul sau semnul celui care vrea să-I ia locul lui Dumnezeufiaras-ar putea de asemenea să implice o zi sfântă. Să vedem dacă este aşa.

7(Compară Geneza 17:11 cu Romani 4:11 şi Apocalipsa 7:3 cu Ezechiel 9:4.)

3. Care spune papalitatea că este simbolul sau semnul ei de autoritate?

Observaţi următoarea secţiune dintr-un catehism catolic:

Întrebare: Aveţi vreo altă cale de a dovedi că Biserica are puterea de a institui sărbători ca porunci?”

Răspuns: Dacă nu ar fi avut asemenea putere, nu ar fi putut face aceste lucruri cu care toţi oamenii religioşi moderni sunt de acord
cu eanu ar fi putut înlocui respectarea duminicii, prima zi a săptămânii, cu respectarea sâmbetei, a şaptea zi, o schimbare pentru care nu există vreo autoritate a Scripturii.”8

Deci, papalitatea spune aici că a schimbat Sabatul cu duminica şi că practic toate bisericile au acceptat noua zi sfântă. Astfel, papalitatea pretinde că duminica drept zi sfântă reprezintă semnul sau simbolul puterii şi autorităţii sale.

8Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism Un catehism dogmatic [FRS No. 7.], (3rd American ed., rev.: New York, Edward Dunigan & Bro., 1876), p. 174.

4. A prezis Dumnezeu o asemenea schimbare în Scriptură?

Da! În descrierea Antihristului din Daniel 7:25, Dumnezeu a spus că „se va încumata să schimbe vremile şi legea.”

A. Cum a încercat papalitatea să schimbe legea lui Dumnezeu?

În trei feluri diferite: În catehismele ei a (1) omis a doua poruncă împotriva închinării la chipuri, şi (2) a scurtat-o pe cea de-a patra poruncă (Sabatul), din 94 de cuvinte la doar opt. Porunca Sabatului (Exodul 20:8-11) specifică clar Sabatul ca a şaptea zi a săptămânii. Schimbată de papalitate, porunca este scrisă astfel: „Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Sabatului.” Scrisă astfel, se poate referi la orice zi. Şi, în cele din urmă, ea (3) a împărţit porunca a zecea în două porunci.

B. Cum a încercat papalitatea să schimbe vremurile lui Dumnezeu?

În două feluri: (1) A schimbat timpul Sabatului din ziua a şaptea în prima zi. (2) De asemenea a schimbat „cronometrarea” lui Dumnezeu cu privire la începerea şi închiderea orelor de Sabat. În loc de socotirea zilei de Sabat de la apusul de soare de vineri seară până la apusul de soare de sâmbătă seara aşa cum a poruncit Dumnezeu (Leviticul 23:32), ea a adoptat obiceiul păgânilor romani de a socoti ziua de la miezul nopţii de sâmbătă seară până la miezul nopţii de duminică seară. Dumnezeu a prezis că aceste „schimbări” vor fi încercate de fiară, sau Antihrist .

Observaţi următoarea parte dintr-un catehism catolic:

Întrebare: Care este ziua Sabatului?

Răspuns: Sâmbăta este ziua Sabatului.

Întrebare: De ce sărbătorim duminica în loc de sâmbătă?

Răspuns: Sărbătorim duminica în loc de sâmbătă pentru că biserica catolică a transferat solemnitatea sâmbetei duminicii.9

Iată o altă declaraţie catolică: „Biserica este deasupra Bibliei şi această schimbare a sărbătoririi Sabatului din sâmbătă în duminică este dovada pozitivă a acestui adevăr.” 10

Papalitatea spune în aceste referinţe că schimbarea cu succes din sărbătorirea Sabatului în venerarea duminicii este dovada că autoritatea ei este mai mare, sau „deasupra,” Scripturii.

9Peter Geiermann, The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine Catehismul convertitului la doctrina catolică (St. Louis, B. Herder Book Co., 1957 ed.), p. 50.

10The Catholic Record (London, Ontario, Canada, Sept. 1, 1923).

5. Cum ar putea cineva îndrăzni să schimbe ziua sfântă a lui Dumnezeu?

Întrebăm papalitatea: „Chiar aţi schimbat Sabatul în duminică?”

Ea răspunde, „Da, l-am schimat. Este simbolul, sau semnul nostru de autoritate şi putere.”

Întrebăm: „Cum de v-aţi putut măcar gândi să faceţi acest lucru?”

Este o întrebare potrivită. Dar întrebarea pe care papalitatea le-o pune oficial protestanţilor este chiar mai potrivită.

Vă rog să o citiţi cu atenţie:

„Îmi veţi spune că sâmbăta a fost Sabatul evreiesc, dar că Sabatul creştin a fost schimbat în duminică. Schimbat! dar de cine? Cine are autoritate să schimbe o poruncă clară a Atotputernicului Dumnezeu? Când Dumnezeu a vorbit şi a spus, Să sfinţiţi ziua a şaptea, cine va îndrăzni să spună, Nu, poţi să lucrezi şi să faci tot felul de lucrări pământeşti în ziua a şaptea dar va trebui să sfinţiţi prima zi în schimb?

Aceasta este o întrebare foarte importantă, la care nu ştiu cum puteţi răspunde. Sunteţi protestant şi mărturisiţi că vă conduceţi numai şi numai după Biblie şi totuşi într-o problemă aşa de importantă ca respectarea unei zile din şapte ca zi sfântă, sunteţi împotriva literii clare a Bibliei, şi aşezaţi o altă zi în locul celei poruncite de Biblie. Porunca de a sfinţi ziua a şaptea este una dintre cele zece porunci credeţi că toate celelalte nouă sunt încă obligatorii cine v-a dat vouă autoritatea de a vă atinge de cea de-a patra? Dacă sunteţi consecvent cu propriile principii, dacă urmaţi într-adevăr Biblia şi numai Biblia, ar trebui să fiţi în stare să aduceţi dovezi i câteva fragmente din Noul Testament în care această a patra poruncă este schimbată în mod intenţionat.” 11

11Library of Christian Doctrine Biblioteca Doctrinei Creştine: De ce nu sfinţiţi Ziua Sabatului? (London: Burns and Oates, Ltd.), pp. 3, 4.

În mod tragic, atât catolicismul cât şi protestantismul sunt vinovate în faţa barei de judecată a cerului pentru respingerea Sabatului sfânt al lui Dumnezeusemnul Său sacru de identificare.

6. Ce avertizări solemne ne-a dat Dumnezeu cu privire la legea Sa şi la semnul Său?

A. Dumnezeu îi avertizează pe conducătorii religioşi ca să nu-i facă pe oameni să găsească o piatră de poticnire, considerând că unele porunci nu contează.

(Maleahi 2:7-9). De exemplu, unii pastori învaţă că, „Nu contează ce zi sfinţeşti.”

B. Dumnezeu îi avertizează pe oamenii care vor ca pastorii lor să le predice basme plăcute în loc de adevărul despre legea Sa (Isaia 30:9, 10).

C. Dumnezeu îi avertizează pe oameni să nu-şi împietrească inima faţă de adevărul legii Sale (Zaharia 7:12).

D. Dumnezeu îi avertizează pe oamenii care spun că se păre „ciudat” să ţină legea lui Dumnezeucum ar fi Sabatul, de exemplu (Osea 8:12).

E. Dumnezeu declară că schimbările, tragediile, problemele şi necazurile pământului vin pentru că oamenii refuză să urmeze legea Saşi că au încercat chiar să o schimbe (Isaia 24:4-6).

F. Dumnezeu îi avertizează pe conducătorii religioşi care refuză să predice profeţiile timpului sfârşitului (Isaia 29:10, 11).

G. Dumnezeu îi avertizează cu solemnitate pe conducătorii care învaţă că nu există nici o diferenţă între lucrurile sacre (cum ar fi Sabatul sfânt al lui Dumnezeu) şi lucrurile obişnuite (cum ar fi duminica) că vor avea de înfruntat mânia Sa (Ezechiel 22:26, 31).

7. Apocalipsa 13:16 spune că oamenii vor primi semnul fiarei pe frunte sau pe mână. Ce înseamnă aceasta?

Fruntea reprezintă mintea (Evrei 10:16). O persoană va fi însemnată pe frunte datorită deciziei de a ţine duminica drept zi sfântă. Mâna este simbolul muncii (Eclesiastul 9:10). O persoană va fi însemnată pe mână datorită muncii pe care o va face în Sabatul sfânt al lui Dumnezeu sau datorită acceptării legilor duminicale pentru motive practice (serviciu, familie, etc.).

Semnul, sau simbolul, atât pentru Dumnezeu cât şi pentru fiară le va fi invizibil oamenilor. În esenţă, te vei însemna singur prin acceptarea fie a semnului sau a simbolului lui Dumnezeu, Sabatul, sau a semnului fiarei, duminica. Deşi invizibil oamenilor, Dumnezeu va şti fiecare ce semn poartă (2 Timotei 2:19).

8. Conform cu Isaia 58:1, 13, 14, ce mesaj decisiv le transmite Dumnezeu copiilor Săi în ultimele zile?

Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă, şi vesteşte poporului Meu nelegiurile lui.” „Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, … Atunci te vei putea desfăta în Domnul. Isaia 58:1, 13, 14

El spune, arată-i „poporului Meu” că el (probabil nevinovat) păcătuieşte deoarece, calcă în picioare ziua Mea cea sfântă, şi cere-i să înceteze să mai încalce Sabatul Meu ca să-l pot binecuvânta. Vorbeşte tare ca să te audă!

Observaţi că al treilea înger din Apocalipsa 14:9-12, care aduce solia despre semnul fiarei, vorbeşte tot cu o voce tare (versetul 9). Solia este prea importantă pentru a fi tratată ca obişnuită. Este o problemă de viaţă şi de moarte. Domnul Isus declară că oile Sale, sau copiii Săi, Îl vor urma când Îi va chema. (Ioan 10:16, 27).

9. Au oamenii care venerează duminica (drept zi sfântă ) semnul fiarei acum?

Nu! Nimeni nu va avea semnul fiarei până când respectarea duminicii nu va deveni o problemă impusă de lege. În timpul acela (chiar înainte), aceia care se hotărăsc să urmeze falsele doctrine ale fiarei şi să venereze duminica (falsa zi sfântă a fiarei) vor primi semnul fiarei.

Aceia care Îl urmează pe Domnul Isus şi ascultă adevărul Său, vor sfinţi ziua Lui de Sabat şi vor primi semnul Său. Aceia care se aşteaptă să refuze semnul fiarei în viitor pot păşi sub stindardul Domnului Isus chiar de acum. Puterea Sa este la îndemâna acelora care-L ascultă (Fapte 5:32). Fără El, nu putem face nimic (Ioan 15:5). Cu El, toate lucrurile sunt cu putinţă (Marcu 10:27).

10. Conform cu cartea Apocalipsei, pe cine anume a văzut Ioan în împărăţia veşnică a lui Dumnezeu?

Răspunsul este întreit şi foarte clar:

A. Aceia care au semnul lui Dumnezeu sau simbolul Său (Sabatul Lui), pe frunţile lor (Apocalipsa 7:3).

B. Aceia care au refuzat să se identifice cu fiara sau cu chipul ei şi care au refuzat să aibă semnul sau numele său pe frunţile lor (Apocalipsa 15:2).

C. Oamenii careastăzi şi pentru veşnicieÎl urmează pe Domnul Isus oriunde îi conduce, au încredere deplină în El în toate lucrurile (Apocalipsa 14:4). Nu există altă cale.

11. Ce le spune Domnul Isus oamenilor astăzi?

Cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii. Ioan 8:12

Ce promisiune fantastică! Daca Îl vom urma pe El, nu vom sfârşi în întuneric ci vom avea, în schimb, minunatul adevăr.

Nimic nu poate fi mai pasionant!

Mai mult, urmându-L pe El şi păzindu-I Sabatul va aşeza semnul lui Dumnezeu pe frunţile noastre şi ne va proteja de plăgile cutremurătoare (Psalmi 91:10) care vor cădea asupra nelegiuiţilor (Apocalipsa capitolul 16). De asemenea, ne însemnează ca fiind gata pentru a fi luaţi la cer la cea de a doua venire a Domnului Isus. Ce protecţie binecuvântată şi asigurare ne-a oferit Dumnezeu!

O alarmă urgentă

Vei descoperi nişte informaţii uimitoare în timp ce vei studia ultimele trei ghiduri de studii din cele nouă care tratează soliile celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-14. Aceste ghiduri de studii vor explica (1) rolul Statelor Unite în conflictul mondial final, (2) cum se vor implica bisericile şi religiile lumii, (3) ce condiţii mondiale vor grăbi lupta finală globală, şi (4) uluitoarea strategie a Satanei de a înşela miliarde de oameni.

Probabil te întrebi ce au de spus bisericile protestante despre revendicarea papală de a schimba Sabatul în duminică. Citatele care apar în secţiunea „Răspunsul la întrebările tale de cugetat” din această lecţie vor oferi răspunsurile şocante.

Întrebări Frecvente

1. Ce spun ceilalţi predicatori şi pastori despre Sabat şi duminică?

Iată o mulţime de comentarii din partea bisericilor şi ale altor autorităţi despre Sabat:

Baptişti:

A fost şi este o poruncă de a sfinţi ziua de Sabat, dar ziua de Sabat nu a fost duminica. … Se va spune, fără îndoială, şi cu puţină manifestare de triumf, că Sabatul a fost schimbat din a şaptea în prima zi a săptămânii. … Unde se poate găsi raportul unei asemenea schimbări? Nu în Noul Testamentcategoric nu. Nu există nici o dovadă biblică a schimbării instituţiei Sabatului din a şaptea în prima zi a săptămânii. Dr. Edward T. Hiscox, autor a The Baptist Manual, într-un ziar citit înaintea unei conferinţe de pastori din New York, ţinută la 13 Nov., 1893.

Catolici:

Puteţi citi Biblia de la Geneza până la Apocalipsa, şi nu veţi găsi nici un singur rând care să autorizeze sfinţirea duminicii. Scripturile impun respectarea religioasă a sâmbetei, o zi pe care noi [catolicii] nu o sfinţim niciodată. James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, a 16-a ediţie, 1880, p. 111

Biserica lui Hristos:

În sfârşit, avem mărturia lui Isus despre acest subiect. În Marcu 2:27, El spune: ‘Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat.’ Din acest pasaj reiese clar că Sabatul nu a fost făcut doar pentru israeliţi, aşa cum Paley şi Hengstenberg ar dori ca să credem noi, ci pentru om … adică, pentru neamul omenesc. De aici conchidem prin a spune că Sabatul a fost sfinţit de la început, şi că i-a fost dat lui Adam, chiar în Eden, ca una dintre acele instituţii preistorice pe care Dumnezeu le-a binecuvântat pentru fericirea tuturor oamenilor. Robert Milligan, Scheme of Redemption, (St. Louis, The Bethany Press, 1962), p. 165

Congregaţionalişti:

Sabatul creştin [duminica] nu este în Scriptură, şi nu a fost numit Sabat de către prima biserică. Dwight’s Theology, Vol. 4, p. 401

Episcopală:

Duminica (Dies Solis, din calendarul roman, ‘ziua soarelui’, pentru că era dedicată soarelui), prima zi a săptămânii, a fost aleasă de primii creştini ca o zi de adorare. … Nici o dispoziţie pentru respectarea ei nu este scrisă în Noul Testament, nici măcar nu este poruncită sărbătorirea ei. A Religious Encyclopedia, Vol. 3, (New York, Funk and Wagnalls, 1883), p. 2259

Luterani:

Respectarea zilei Domnului [duminica] nu se bazează pe nici o poruncă a lui Dumnezeu, ci pe autoritatea bisericii. Augsburg Confession of Faith (Mărturisirea de credinţă de la Augsburg), citată în Catholic Sabbath Manual (Manualul Sabatului Catolic), Partea 2, Capitolul 1, Secţiunea 10

Metodişti:

Luaţi ca exemplu duminica. Există indicaţii în Noul Testament despre cum a ajuns biserica să ţină prima zi a săptămânii ca ziua sa de închinare, dar nu este nici un pasaj care să le spună creştinilor să ţină acea zi, sau să schimbe Sabatul evreiesc cu acea zi. Harris Franklin Rall, Christian Advocate (Avocatul Creştin), 2 iulie, 1942

Institutul Biblic Moody:

Sabatul era obligatoriu în Eden, şi a rămas în vigoare mereu de atunci. Această a patra poruncă începe prin cuvântul ‘adu-ţi aminte,’ arătând că Sabatul deja exista când Dumnezeu a scris legea pe tablele de piatră la Sinai. Cum pot oamenii pretinde că această poruncă a fost înlăturată când ei recunosc că celelalte nouă sunt încă obligatorii? D. L. Moody, Weighed and Wanting (Cântărit şi găsit prea uşor), p. 47

Prezbiterieni:

Deci, până când se va putea demonstra că toată legea morală a fost anulată, Sabatul va rămâne în picioare. … Învăţătura lui Hristos confirmă veşnicia Sabatului. T. C. Blake, D.D., Theology Condensed (Teologia Condensată) , pp. 474, 475

Penticostali:

‘De ce ne închinăm duminica? Nu ne învaţă Biblia că sâmbata ar trebui să fie ziua Domnului?’ … S-ar părea că va trebui să căutăm răspunsul în altă sursă decât în Noul Testament.” David A. Womack, „Is Sunday the Lord’s Day? (Este duminica ziua Domnului?) The Pentecostal Evangel, 9 Aug., 1959, No. 2361, p. 3

Enciclopedie:

Duminica a fost un nume dat de păgâni primei zile a săptămânii, pentru că era ziua în care se închinau la soare, … a şaptea zi a fost binecuvântată şi sfinţită de Însuşi Dumnezeu, şi … El le cere făpturilor Sale să I-o sfinţească. Această poruncă are o obligaţie universală şi veşnică. Eadie’s Biblical Cyclopedia (Enciclopedia Biblică a lui Eadie), ed.1872, p. 561

Sursa: Amazing Facts

 

Influența Creștină și Bijuteriile

Influența Creștină și Bijuteriile

Această atitudine s-a strecurat chiar şi în religie. S-ar părea că atât membrii bisericii cât şi nemembrii sunt în căutarea aceluiaşi lucru: o religie care să nu deranjeze drepturile sau libertatea personală.

2 răspunsuri

 1. Dacă Duminica e semnul fiarei pus de papa, nu uitați că și sâmbăta a fost pusă pe locul 7 tot de papalitate. Sâmbăta a fost inițial pe locul unu în calendarul papal. Calendarul adevărat nu vine de la papalitate, ci din scriptură, care a fost pus pe cer de Tatăl Ceresc prin luminătorii cerești Gen 1:14, Ps 104:19 etc. Calendarul ceresc este lunar-solar, nu doar solar. Pe calendarul solar nu se poate găsi ziua de odihnă, e calendarul Cezarului, nu a lui Dumnezeu. Chiar nu vă dă de gândit cum de sunt 2 zile diferite, la meridianul 180, de Schimbare a datei, că doar este același răsărit și apus de soare acolo, ca la orice meridian. La alte meridiane e diferență de o oră dar acolo e o zi întreagă. De ce? Că e calendarul Cezarului. Isus nu a ținut calendarul Cezarului, la templu atunci era calendarul lunar-solar, abandonat chiar și de evrei în ziua de azi, de aceea ei azi au reguli de amânare a sărbătorilor, că li se încurcă cu adevăratul calendar. De ex. evreii au pus ziua 1 a luni a 7-a sâmbăta , când de fapt această zi era vinerea 18 sept 2020, nu 19 sept. Nu le-a convenit evreilor să pună ziua Lunii Noi care e și Ziua Trâmbițelor vinerea, că e sabat mare și nu se puteau pregăti de sâmbătă, că era ziua dinaintea ei. Apoi 10 , luna 7 era Ziua Ispășirii, Sabatul sabatelor și le cădea în data de 27 sept 2020, ce era duminica, dar fiind sabatul sabatelor, avea sâmbăta înainte și iar nu se puteau pregăti de acea zi sfântă. Așa se întâmplă când e abandonat calendarul cerului, care Nu are reguli de amânare. Așa că dragă cititor , nu duminica e de vină, nici sâmbăta și nici vinerea, ci tipul de calendar, care actual e calendarul Cezarului.

 2. Ioan 5 :
  16. Din pricina aceasta, iudeii au inceput sa urmareasca pe Isus si cautau sa-L omoare, fiindca facea aceste lucruri in ziua Sabatului.
  17. Dar Isus le-a raspuns: „Tatal Meu lucreaza pana acum; si Eu, de asemenea, lucrez.”
  18. Tocmai de aceea cautau si mai mult iudeii sa-L omoare, nu numai fiindca dezlega ziua Sabatului, dar si pentru ca zicea ca Dumnezeu este Tatal Sau si Se facea astfel deopotriva cu Dumnezeu.

  Domnul Isus a dezlegat ziua Sabatului . Si apoi prin Invierea Sa a infiintat un Nou Legamant chiar in Ziua Invierii ! Domnul Isus a implinit Legea , deci Legea a fost achitata de Domnul Isus prin Jertfa de la Golgota . Apoi Domnul Isus a creat un Nou Legamant , o Lege a Harului .

  Invierea Domnului Isus Hristos a fost in ziua intai a saptamanii . De ca nu a fost in ziua Sabatului ? Pentru ca Sabatul era reprezentativ pentru Lege . Pe cand Invierea Domnului Isus a fost prima zi a saptamanii si a fost astfel parga Harului Lui Dumnezeu . De la acel moment s-a instaurat Legea Harului care a inghitit Legea data lui Moise . Astfel Dumnezeu Tatal a creat un Nou Legamant pe care l-a sigilat in prima zi a saptamanii .

  Scrie clar ca Domnul Isus ” dezlega ziua Sabatului ” . De ce nu cititi cu atentie si gata sa iL slaviti pe Dumnezeul care are puterea sa creeze Sabatul si tot asa are puterea sa dezlege Sabatul !?

  De unde atata obedienta fata de o zi ? De unde atata obedienta fata de Legea veche ? Voi va inchinati mai mult la datini stramosesti si la zile , decat Lui Dumnezeu Creatorul tuturor !! De ce nu vreti sa acceptati Harul Lui Dumnezeu ?

  Treziti-va fratilor si credeti in Domnul Isus ! Traiti in Har si slujiti Domnului Isus Hristos !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.