Interesul ascuns al lui Satana pentru care ține Biblia departe de Tine

Interesul ascuns al lui Satana pentru care ține Biblia departe de Tine

Marea luptă dintre Hristos şi Satana, care s-a desfăşurat timp de aproape şase mii de ani, se va încheia curând, iar cel rău îşi intensifică eforturile pentru a contracara lucrarea lui Hristos în favoarea omului şi pentru a prinde suflete în cursele lui. Scopul urmărit de Satana este acela de a-i ţine pe oameni în întuneric şi în nepocăinţă până când lucrarea de mijlocire a Mântuitorului se va încheia şi nu va mai exista jertfă pentru păcat.

Când oamenii nu depun niciun efort pentru a se opune puterii lui, când în biserică şi în lume predomină nepăsarea, Satana nu-şi face griji, deoarece nu există niciun pericol de ai pierde pe cei care sunt sclavii voinţei lui. Însă, când atenţia este atrasă spre lucrurile veşnice, iar sufletul se întreabă: „Ce trebuie să fac pentru a fi mântuit?”, el este prezent, încercând să opună puterea lui puterii lui Hristos şi să anuleze influenţa Duhului Sfânt.

Scripturile relatează că într-o ocazie, când îngerii au venit înaintea lui Dumnezeu, a venit şi Satana în mijlocul lor, dar nu ca să se închine înaintea Împăratului veşnic, ci ca să-şi ducă mai departe planurile malefice împotriva celor neprihăniţi (vezi Iov 1:6). Cu acelaşi scop este prezent şi atunci când oamenii se adună să se închine lui Dumnezeu.

Deşi nevăzut, el îşi dă toată silinţa să controleze mintea închinătorilor. Asemenea unui general abil, el îşi face planurile în avans. Când îl vede pe mesagerul lui Dumnezeu
cercetând Scripturile, el ia notă de subiectul pe care acesta urmează să-l prezinte. Apoi îşi foloseşte toată viclenia şi perspicacitatea pentru ca mesajul să nu ajungă tocmai la cei vizaţi.

Cel care are cea mai mare nevoie de acel avertisment va fi reţinut de diverse activităţi sau va fi împiedicat prin alte mijloace să asculte cuvintele care, pentru el, s-ar dovedi o mireasmă de viaţă spre viaţă.

Pe de altă parte, Satana vede că slujitorii Domnului sunt împovăraţi din cauza întunericului spiritual care-i învăluie pe oameni. El le aude rugăciunile insistente pentru
har şi putere divină, care să rupă vraja indiferenţei şi a indolenţei. Atunci, cu un zel reînnoit, îşi pune în aplicare tertipurile şi îi ispiteşte pe oameni să-şi satisfacă poftele şi, astfel, le amorţeşte receptivitatea, iar ei nu aud tocmai acele lucruri de care au cea mai mare nevoie.

Neglijența rugăciunii și a studiului Scripturii aduc victoria Ispititorului

Satana ştie că toţi cei pe care îi poate determina să neglijeze rugăciunea şi studiul Scripturii vor fi învinşi de atacurile lui. De aceea inventează orice mijloc posibil pentru a le ocupa mintea. Întotdeauna a existat o categorie de oameni care se declară evlavioşi, dar care, în loc să caute să înţeleagă şi mai mult adevărul, îşi fac o religie din a căuta defecte de caracter sau erori de credinţă la cei care au păreri diferite de ei. Astfel de persoane sunt mâna dreaptă a lui Satana.

Nu sunt puţini cei care îşi acuză fraţii. Aceştia sunt întotdeauna activi atunci când Dumnezeu acţionează şi când slujitorii Lui Îi aduc o închinare autentică. Ei pun într-o lumină falsă cuvintele şi faptele celor care iubesc adevărul şi încearcă să-l pună în practică, prezentându-i pe cei mai serioşi şi mai smeriţi slujitori ai lui Hristos fie ca înşelaţi, fie ca înşelători.

Misiunea lor este aceea de a interpreta greşit motivele oricărei fapte sincere şi nobile, de a răspândi insinuări şi de a trezi suspiciuni în minţile celor fără experienţă. Vor căuta să facă, pe orice cale posibilă, ca tot ce este curat şi drept să fie privit cu dezgust şi să fie considerat o înşelăciune.

Citește și Secretul rugăciunii care primește răspuns Garantat

Adevărul Biblic, ignorat și atacat permanent

Biblia a fost concepută ca un ghid pentru toţi cei care doresc să cunoască voia Creatorului lor. Dumnezeu le-a dat oamenilor cuvântul sigur al profeţiei. Îngerii şi
Hristos Însuşi au venit să le descopere lui Daniel şi lui Ioan lucrurile care urmau „să se întâmple în curând” (Apocalipsa 1:1). Elementele importante care privesc mântuirea noastră n-au fost lăsate învăluite în mister şi n-au fost prezentate într-un fel care să-l încurce şi să-l inducă în eroare pe cel ce caută adevărul cu sinceritate.

Capodopera înşelăciunilor lui Satana este să-i facă pe oameni să emită continuu diverse ipoteze cu privire la lucrurile pe care Dumnezeu nu le-a revelat şi pe care nu intenţionează ca noi să le înţelegem.

Cei care nu sunt dispuşi să accepte adevărurile clare şi tăioase ale Bibliei caută permanent povestiri plăcute pentru a-şi linişti conştiinţa. Cu cât doctrinele sunt mai puţin spirituale şi cer mai puţină abnegaţie şi umilinţă, cu atât le acceptă mai uşor. Astfel de persoane îşi degradează puterile intelectuale în dorinţa de a-şi satisface plăcerile.

Erorile teologiei populare au condus la scepticism multe suflete care, altfel, ar fi crezut în Scriptură. Unora s-ar putea să le fie imposibil să accepte doctrine care le lezează simţul de dreptate, de milă şi de bunătate şi, întrucât acestea le sunt prezentate ca învăţături ale Bibliei, refuză să accepte Scriptura drept Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este scopul pe care îl urmăreşte Satana. Nu-şi doreşte nimic mai mult decât să distrugă încrederea în Dumnezeu şi în Cuvântul Său.

Cel mai slab suflet care rămâne în Hristos este mult mai puternic decât oştile întunericului

Nimeni nu este sigur, nici măcar o zi sau o oră, fără rugăciune. Să cerem de la Dumnezeu înţelepciune, ca să înţelegem Cuvântul Său. Aici sunt dezvăluite tertipurile ispititorului, precum şi mijloacele prin care putem să-i ţinem piept cu succes. Satana este expert în citarea Scripturii, dând propria lui interpretare pasajelor prin care speră să ne facă să ne poticnim. Trebuie să studiem Biblia cu inima smerită şi să nu pierdem niciodată din vedere faptul că suntem dependenţi de Dumnezeu. Deşi e necesar să ne păzim permanent de uneltirile lui Satana, ar trebui să ne rugăm continuu cu credinţă: „Şi nu ne duce în ispită” (Matei 6:13).

Este Purgatoriul o învățătură Biblică?

Este Purgatoriul o învățătură Biblică?

Purgatoriul este definit ca un loc de pedeapsă și purificare pentru păcatele care nu au fost complet plătite. Cuvântul purgatoriu înseamnă „purificare sau a curăța”, iar Biserica Catolică învață că oamenii merg în Purgatoriu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.